Uvozující texty

Z recenzního posudku

 

„Recenzovaný sborník představuje souhrn vstupních referátů a diskusních příspěvků přednesených na mezinárodní konferenci Pracovní právo 2013, která byla věnována aktuální problematice týkající vlivu rekodifikace soukromého práva na pracovní právo. Na konferenci nemohly být samozřejmě vyřešeny všechny otázky, které jsou danou problematikou vyvolány. Zahrnuté diskusní příspěvky však představují další krok v řešení problémů, které stojí před vědou pracovního práva….

Závěrem konstatuji, že v posuzovaném sborníku jsou zařazeny hodnotné referáty i diskusní příspěvky, které představují další vklad vědy pracovního práva k řešení vzájemného vztahu mezi občanským zákoníkem a zákoníkem práce, šířeji pak k posuzování vlivu rekodifikace soukromého práva na pracovní právo.“

 

prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.


Annotation

The conference proceedings comprise papers relating to the topic of the conference Labour Law Třešť 2013. The main aiming of papers concerns relation of New Civil Code to Labour Code and effect of recodification of the private law on the labour law in the Czech Republic. In addition, papers pay attention to the position of trade union organisations in relation to recodification of the private law. The second part contains a paper concerning protection of employees in the case of insolvency of their employer.

nahoru