Sborník příspěvků

z mezinárodní vědecké konference

PRACOVNÍ PRÁVO 2018

na téma

Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu, ochrana zdraví při práci a aktuální otázky nemocenského pojištění

Fotka: Zámecký hotel Třešť

Zámecký hotel Třešť

10. – 12. října 2018

Spolupořadatelé

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Ústav státu a práva Akademie věd ČR

Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení

ve spolupráci

s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvem vnitra ČRHTML ikona Interaktivní verze sborníku ve formátu HTML.

PDF ikona Celý sborník ve formátu PDF.

© 2019 Masarykova univerzita

ISBN 978-80-210-9238-9