Sborník příspěvků

z mezinárodní vědecké konference

PRACOVNÍ PRÁVO 2015

na téma

Slaďování pracovního a rodinného života

Fotka: Zámecký hotel Třešť

Zámecký hotel Třešť

30. září – 2. října 2015

Spolupořadatelé

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Ústav státu a práva Akademie věd ČR

Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení

ve spolupráci

s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČRHTML ikona Interaktivní verze sborníku ve formátu HTML.

PDF ikona Celý sborník ve formátu PDF.

© 2015 Masarykova univerzita

ISBN 978-80-210-8121-5

nahoru